OM MIG - OG MUSIKKEN

Jeg blev født i Odense 1936 i et hjem med klaver. I min familie var musiske og kreative aktiviteter en naturlig del af hverdagen. I min fars familie blev der tegnet og malet og optrådt med amatørteater og viser. På min mors side var det musikken, der var det fremherskende. En sammenkomst i vores familie indebar altid sang og musik…

Allerede som skoledreng fandt jeg hurtigt sammen med kammerater med samme interesser.
Vi dannede en trio, der bestod af harmonika, violin og trommer. Med den  optrådte vi i foreninger
og spillede til private fester.

Violinspil lærte jeg gennem otte år hos min morbror, som ledede et strygeorkester. Det blev jeg medlem af, da jeg var 13 år. De elementære slag på lilletromme lærte jeg af en anden morbror.
Jeg spiller en del andre instrumenter, men der er jeg til en vis grad selvlært. Min teoretiske baggrundsviden har jeg tilegnet mig efterhånden, som det blev nødvendigt for mig.
I perioder var bøger om musikteori min spændende godnatlæsning.

Glæden ved musikalsk  samvær og fællesskab har altid været en vigtig drivkraft for mig.
At være fælles om noget, at skabe noget sammen med andre, har betydet meget for mig. At opnå et godt resultat via en fælles indsats er en fin oplevelse. Denne lyst har fulgt mig lige fra skoletidens triospil og videre til forskellige bands i teenageårene. I rekruttiden dannede jeg et kompagniorkester, og jeg var senere trommeslager i pianisten og sangeren Licy Rehders kvartet. Seks år som professionelt medlem af Brdr. Klints danse-,  show- og underholdningsorkester gav mig en musikalsk ballast, som kom mig til gode i mit videre virke ved musikken.

Som lærer i folkeskolen fik jeg mulighed for at bruge mine erfaringer i mit arbejde som musik- og billedkunstlærer. På baggrund af mine pædagogiske ideer med hensyn til bl.a. rytmisk sammenspil i folkeskolen kom jeg til at undervise en årrække på Musiklærerforeningens kurser, Dette førte til, at jeg blev ansat ved musikinstituttet ved Danmarks Lærerhøjskole i 16 år. I disse år producerede jeg en lang række undervisnings-materialer til brug i folkeskolen med henblik på lærernes videreuddannelse.

Ud over det pædagogiske materiale blev dét at skrive børnesange en vigtig del af min beskæftigelse. Historier og eventyr har jeg fra min tidligste barndom følt mig fascineret af, og som odenseaner har især H. C. Andersen fulgt mig livet igennem. Fra jeg var helt lille har jeg hørt, læst og tegnet hans eventyr og købt bøger om ham og hans liv. Og selvfølgelig besøgt hans museum i Hans Jensen Stræde. Oven i købet var jeg, mens jeg gik på seminariet, i sommerferien ansat som souvenir- og bogsælger i H. C. Andersens hus!

Det var måske ikke så underligt, at Kirstens og mit første korværk for børnekor blev ”Et fynsk eventyr”. Det er et korværk bestilt i anledning af Fyns Musiklærerforenings 25 års jubilæum i 1995 og opført flere steder på Fyn. I 2006 var det fællesværk ved NORBUSAM’s festival i Odense med ca. 600 sangere fra børne- og ungdomskor i hele Norden.


For mig var den oplevelse også lidt af et eventyr. I 1952 stod jeg som 16-årig på Fyns Forums store scene. Vores show-trio medvirkede i et show til fordel for Grønlandsfonden. Jeg var benovet og stolt over at stå på den scene, hvor jeg havde oplevet så mange kendte kunstnere. Siden da blev Fyns Forum revet ned og gav plads til bl.a. Odense Koncerthus. Her stod jeg så 54 år senere, næsten på samme sted som dengang.  Denne gang dog ikke med violin, harmonika og båthorn men som dirigent foran 600 korsangere, 20 balletdansere i eventyrkostumer og et fremragende orkester under opførelsen af Kirstens og mit børnekorværk.
Se, det var et rigtigt eventyr!

Barndommens eventyrverden har altid været en inspirationskilde til mine sange for børn.
Et af de bedste minder fra min barndom blev til sangen ”Min lille drømmebåd”, som blev til på baggrund af erindringer fra mine dejlige somre i vores sommerhus i  Munkebo ved Kertinge Nor. Alene i vores lille båd kunne jeg drømme mig til alle egne i verden.  

Også som voksen har samhørigheden med naturen været en inspirationskilde.
Med ”Sensommervise” har Kirsten og jeg villet skrive en årstidssang, der beskriver  et moderne menneskes glæde ved den smukke sensommer og vemodet, som kan overvælde én ved efterårets komme. Her var inspirationen hentet i de midtsjællandske skove ved Borup, hvor vi boede dengang.